24/9/17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ - Aρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης -

Aρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ


Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες  

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών και Τομεαρχών ΕΠΑΛ.

Το Συμβούλιο έκανε τις τοποθετήσεις βάσει των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων.

     Στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης η πρώτη φάση τοποθέτησης υποδιευθυντών κρίθηκε άγονη , αφού κανένας από τους συναδέλφους δεν κατέθεσε υποψηφιότητα για την πλήρωση των δύο θέσεων Υποδιευθυντών.
Η Κυβέρνηση  με τον νέο νόμο επιλογής στελεχών Διοίκησης επιβάλλει με το στανιό διευθυντές που είχαν απορριφθεί από το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των Συλλόγων Διδασκόντων στη διαδικασία επιλογής του 2015, όπως έγινε και στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας έτσι όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δυναμιτιστεί το παιδαγωγικό κλίμα στα σχολεία. Η Κυβέρνηση χρησιμοποιώντας προσχηματικά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μας έκρινε ανίκανους να συμμετέχουμε ουσιαστικά στην επιλογή των διευθυντών. Για τα γεράκια του νεοφιλελευθερισμού η συμμετοχή των εργαζομένων στην διαχείριση του παραγόμενου έργου, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, απαγορεύεται δια ροπάλου. Η δε γνωμοδότηση του κουτσουρεμένου «Συλλόγου Διδασκόντων» , που διαμέσου αυτής, η Κυβέρνηση προσπάθησε να περάσει την κουλτούρα της συστημικής αξιολόγησης , αλλά και να αποσπάσει τη συναίνεση μας στη διαδικασία , αποδεδειγμένα πιά πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων από τα Τεχνοκρατικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

     Στο Εργαστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου, δεν τοποθετήθηκαν Υποδιευθυντές και Τομεάρχες και η διαδικασία επιλογής θα επαναληφθεί. Μειοψήφησα στην απόφαση του Συμβουλίου , διότι θεωρώ ότι σε ένα εργαστηριακό κέντρο που στεγάζεται σε δυο διαφορετικά κτίρια τα οποία απέχουν αρκετά μεταξύ τους, που λειτουργεί περίπου όλη τη διάρκεια της ημέρας ( πρωινό-απογευματινό-εσπερινό κύκλο ) και τέλος εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών καθώς και ο αριθμός των  εργαστηρίων συγκεκριμένων τομέων δικαιολογεί την τοποθέτηση δυό τομεαρχών ανά κτίριο, και ως εκ τούτου θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή η πρόταση της Σχολικής μονάδας για  τον αριθμό θέσεων Υποδιευθυντών και Τομεαρχών.

     Σε ό,τι αφορά την προϋπόθεση της υπεραριθμίας για την επιλογή, το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι αυτή κρίνεται  κατά την έναρξη του σχολικού έτους, δηλαδή βάσει της λειτουργικής υπεραριθμίας που διαπιστώνεται μετά την κατανομή των αναθέσεων των μαθημάτων ( Α΄, Β΄ αναθέσεων  πρώτης και δεύτερης ειδικότητας  ) σε κάθε σχολική μονάδα.
Μειοψήφησα διότι με την συγκεκριμένη απόφαση πλήττεται η αρχαιότητα των οργανικά τοποθετημένων συναδέλφων. Πρότεινα η διαπίστωση της προϋπόθεσης επιλογής να γίνει βάσει της οργανικής υπεραριθμίας γιατί έτσι διασφαλίζεται ότι οι τοποθετήσεις των Υποδιευθυντών και Τομεαρχών δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου αρχαιότερων οργανικά τοποθετημένων συναδέλφων . Η οργανική υπεραριθμία κρίνεται τον Μάιο-Ιούνιο κάθε έτους και η κατανομή των αναθέσεων γίνεται μόνο με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης και αφορά το σύνολο των οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών δηλαδή και αυτών που πιθανά και για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζουν από την σχολική μονάδα ( π.χ. συνάδελφοι που κατέχουν θέση ευθύνης η είναι σε άδεια ). Για το ίδιο θέμα κατέθεσα στο Συμβούλιο και το έγγραφο του Υπουργείου με αρ.πρωτ. 127402/Δ2/11-09-2013 το οποίο εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 150/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και το οποίο παραθέτω στο τέλος του κειμένου.

127402/Δ2/11-09-2013

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»
Σχετ.:85329/25-06-13 «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή».

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή», σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 150/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για αντίστοιχη περίπτωση, «εκπαιδευτικός που υπηρετεί μεν σε σχολική μονάδα κατέχων οργανική θέση, αλλά έχει κριθεί υπεράριθμος δεν μπορεί να επιλεγεί σε θέση υποδιευθυντή, καθώς αυτός διατιθέμενος σε άλλες σχολικές μονάδες προς συμπλήρωση ωραρίου του, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στα προπεριγραφόμενα καθήκοντα της ως άνω θέσης και μάλιστα επί τετραετία».

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )

19/6/17

Για την επιλογή των διευθυντών - Αρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες

     Βάσει του 4ου Μνημονίου η Κυβέρνηση με το Ν.4473/2017 επανεκκινεί τις διαδικασίες αξιολόγησης, στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς,  έτσι ώστε να  επιβληθεί ο οικονομικοπολιτισμικός φιλελευθερισμός (κουλτούρα της αξιολόγησης ) στην εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικά  στο 4ο μνημόνιο που επικαιροποιεί τις δεσμεύσεις του 3ου Μνημονίου (Ν.4336/2015) που ψήφισαν όλα τα συστημικά κόμματα αναφέρεται :
«(iv) pass a law on the   evaluation   of senior education staff, school self- evaluation and rational use of resources by June 2017»
Μτφ. 4.Θα περάσουν νόμο για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση και τη λελογισμένη χρήση των πόρων μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

και λίγο παρακάτω

«The evaluation will be consistent with the general evaluation system of public Administration»
Μτφ. Η αξιολόγηση θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Ήδη κατέθεσα κείμενο στην Διοίκηση με το οποίο δηλώνω ότι θα απέχω από όλες τις διαδικασίες-συνεδριάσεις αξιολόγησης των στελεχών Διοίκησης.
Όλοι μαζί πρέπει να συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία – αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και να απέχουμε από την ειδική συνεδρίαση αξιολόγησης.
Συνημμένα στέλνω :
1.      Την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης (Πατήστε εδώ)
2.      Την εξώδικη γνωστοποίηση με την οποία η ΑΔΕΔΥ κοινοποίησε στο Υπουργείο (Πατήστε εδώ) Παιδείας την απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης
3.      Διευκρινίσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων για την απεργία-αποχή (Πατήστε εδώ)
4.      Σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης (Πατήστε εδώ)
Οι ΕΛΜΕ θα πρέπει να οργανώσουν πολύμορφες δράσεις ( αποκλεισμούς, καταλήψεις των ΔΔΕ κ.τ.λ. ) έτσι ώστε να μπλοκάρουμε τις διαδικασίες αξιολόγησης στα Διευρυμένα Συμβούλια Επιλογής όπως ακριβώς είχαμε κάνει όταν ξεκινούσαν οι διαδικασίες αξιολόγησης το 2014.

Η αξιολόγηση που καλείται να κάνει ο κάθε σύλλογος διδασκόντων!!!!! (από τον οποίο εξαιρούνται οι ελαστικά εργαζόμενοι) στους υποψήφιους διευθυντές-αξιολογητές , αποτελεί εφαρμογή ακριβώς των διαδικασιών αξιολόγησης, που προβλέπονται στο Ν.4369/2016 που αφορά την αξιολόγηση των υπολοίπων Δημοσίων Υπαλλήλων
Αρθρο 18 Παρ. 15 «Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφισταμένων, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, δ) ανάληψη ευθύνης, ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.»
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η συμμετοχή μας σ΄ αυτή τη διαδικασία αποτελεί τον Δούρειο Ίππο για τη δική μας αξιολόγηση. Να μη σπάσουμε οι εκπαιδευτικοί τον αγώνα και των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων που εδώ και μήνες ΑΠΕΡΓΟΥΝ ή ΑΠΕΧΟΥΝ από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )

18/6/17

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση – Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων και την απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που κήρυξε από 17/2/17 η ΑΔΕΔΥ σε όλο το δημόσιο τομέα

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση – Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
Δ’ ΕΛΜΕ ΘεσσαλονίκηςΔιευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων
και την απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που κήρυξε από 17/2/17
η ΑΔΕΔΥ σε όλο το δημόσιο τομέα

1) Πριν την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τη γνώμη τους.

2) Η ειδική συνεδρίαση των μονίμων εκπαιδευτικών στην οποία καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν είναι συνεδρίαση του συλλόγου κατά την έννοια του νόμου, γι’ αυτό μπορούμε να απέχουμε.

3) Αν η πλειοψηφία των συναδέλφων δηλώσει ότι απέχει από τη διαδικασία, δεν υπάρχει απαρτία και καμία διαδικασία δε μπορεί να υλοποιηθεί ούτε μπορούν να συμπληρώνονται τα φύλλα αξιολόγησης.

4) Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή. 

5) Υπογραμμίζεται ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).

6) Η ΑΔΕΔΥ στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν.» Άλλωστε η μορφή της απεργίας – αποχής που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ εφαρμόστηκε το 2014 και τη φετινή χρονιά με επιτυχία από όλους σχεδόν τους δημόσιους υπαλλήλους και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να υπάρξει πουθενά καμία διοικητική και πειθαρχική παρέμβαση.

7) Επίσης στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις, αφού και πριν δύο χρόνια και τώρα που εφαρμόζεται στο δημόσιο δεν έχουν γίνει μισθολογικές περικοπές.

8) Όλη η διαδικασία διατύπωσης γνώμης των εκπαιδευτικών για τους Διευθυντές αποτελεί την έναρξη της αξιολόγησης. Δε θα ανοίξουμε τον δρόμο της δικής μας αξιολόγησης και απέχουμε από αυτή τη διαδικασία.

9) Αποστέλλουμε «σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μησυμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης». Η δήλωση αποχής των εκπαιδευτικών θα κατατεθεί στο Συμβούλιο Επιλογής και σε όποιον έχει οριστεί υπεύθυνος για τη διαδικασία.

======================================================

14/6/17

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση - Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ' ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης: Καμία συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών - Δε μετατρέπουμε το σύλλογο διδασκόντων σε όργανο αξιολόγησης.

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση  - Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          14 Ιουνίου 2017

Καμία συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών! 
Δε μετατρέπουμε το σύλλογο διδασκόντων σε όργανο αξιολόγησης. ΟΧΙ στην εφαρμογή της αξιολόγησης μέσα από δήθεν συλλογικές διαδικασίες. 

Η Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση και οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκφράζουν την πλήρη διαφωνία τους με το ψηφισθέν νομοσχέδιο  για την επιλογή διευθυντών στα σχολεία. Ο νόμος αυτός που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ με αφορμή την απαράδεκτη απόφαση του ΣΤΕ να κρίνει αντισυνταγματικό το ν.4327/15 (Μπαλτά – Κουράκη), βασίζεται σε όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ εδώ και χρόνια (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Καθηκοντολόγιο, ν.3848/10 – Διαμαντοπούλου, ν.4186/13 - Αρβανιτόπουλου). Είναι εφαρμογή ακριβώς των “διαδικασιών της αξιολόγησης”  που προβλέπονται στο ν. 4369/16 – Βερναδάκη - για την αξιολόγηση στο Δημόσιο στο τμήμα που αφορά την αξιολόγηση του προϊσταμένου από τους υφισταμένους.  Το Σεπτέμβρη του 2017 σχεδιάζουν να βάλουν σε εφαρμογή και το υπόλοιπο κομμάτι της συγκεκριμένης αξιολόγησης. Η επιλογή και αυτή η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης είναι μέρος του 4ου Μνημονίου και αφορά τριετές σχέδιο για την  εκπαίδευση,το οποίο στηρίζεται στις επιταγές και τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και αφορά απροκάλυπτα την εξοικονόμηση πόρων, με την προώθηση της μαθητείας στη Τεχνική Εκπαίδευση, την δήθεν αυτονομία της σχολικής μονάδας, την αξιολόγηση-χειραγώγηση τελικά όλων σε βάθος χρόνου (σχολικής μονάδας, στελεχών και εκπαιδευτικών). 

Πιο συγκεκριμένα, στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών:

Μένουν ανέγγιχτα το θεσμικό πλαίσιο της επιβαλλόμενης αξιολόγησης, η δομή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, οι αρμοδιότητες του διευθυντή και το αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου.

Παραμένει άθικτο  όλο το αυταρχικό πλαίσιο του καθηκοντολογίου (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, (ΦΕΚ 1340/16-10- 02) που μεταξύ άλλων δίνει υπερεξουσίες στο διευθυντή και που ο κλάδος  έχει καταστήσει ανενεργό γιατί εκτός των άλλων έρχεται σε αντίθεση με τον 1566/85 που αναφέρει ότι «ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου».

  Επαναφέρεται ένα αποδεδειγμένα διαβλητό σύστημα επιλογής: η διαβόητη συνέντευξη από διευρυμένο αλλά διορισμένο συμβούλιο επιλογής, η οποία εμπεριέχει την υποκειμενική αμφισβητούμενη, ανισότιμη και καθοριστική  κρίση και ευνοεί  τις κομματικές εξυπηρετήσεις και τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στους υποψήφιους διευθυντές και τη διοίκηση.

Καταργείται η συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων με μυστική ψηφοφορία, η οποία βοήθησε δύο χρόνια πριν στην απομάκρυνση- σε αρκετές περιπτώσεις με δημοκρατικό τρόπο- δ/ντών και δ/ντριών που φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για παραλυτικές εντάσεις στο σύλλογο διδασκόντων, που δεν προήγαγαν αλλά αντίθετα εμπόδισαν την εκπαιδευτική λειτουργία με δικαστικού τύπου παρεμβάσεις. Η καινοτομία εκείνη του 2015 που αποτέλεσε μια έστω και μικρή προσπάθεια εκδημοκρατισμού της σχολικής διοίκησης,  αντικαθίσταται στις μέρες μας με τη συμπλήρωση  «φόρμας αποτίμησης» του υποψηφίου από τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς (μόνο!), η οποία μάλιστα ούτε μοριοδοτείται ούτε είναι δεσμευτική για το συμβούλιο επιλογής. Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούμε δηλαδή να “γνωμοδοτήσουμε” κυριολεκτικά άσκοπα, ανούσια, υστερόβουλα και μάλλον “δόλια” με ευθύνη του υπουργείου,  σε “φόρμες συγκεκριμένης αξιολόγησης” και μάλιστα στο πρακτικό του Σ.Δ για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα είναι υποψήφιοι διευθυντές με ότι αυτό συνεπάγεται για το κλίμα που θα διαμορφωθεί στο σχολείο. Το τελικό πρακτικό που θα διαμορφωθεί, θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο. Πρόκειται για προσχηματικό τρόπο έκφρασης γνώμης των συναδέλφων που θα καταλήξει  σε μια αμφίβολης αξιοπιστίας διαδικασία, η οποία επιβάλλει τον ανταγωνισμό και την πολιτική του “διαίρει και βασίλευε” στο σχολείο,  διαλύοντας κάθε σχέση αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και παιδαγωγικού δημοκρατικού παραδείγματος για τη νέα γενιά.

  Μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια διαδικασία, ουσιαστικά πρόκειται για μια “παγίδα” για όλους μας και για τους υποψήφιους Δ/ντες-Δντριες μια καταφανέστατη επικοινωνιακή τακτική τύπου “προφάσεις εν αμαρτίαις”. Οι «ερωτήσεις αποτίμησης» της προσωπικότητας των υποψήφιων διευθυντών από τους Συλλόγους ουσιαστικά εισάγουν τους δείκτες του ΠΔ 152/2013 για την ατομική αξιολόγηση. Η συνέχεια είναι - δηλωμένη ήδη (!)- η αξιολόγηση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών από αυτούς που τώρα “αξιολογούνται”, χωρίς αντίκρισμα. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης - χειραγώγησης αποδείχτηκαν ψεύτικες.  Από την άλλη, δεν τηρούνται ούτε οι υποσχέσεις για δημοκρατικά δικαιώματα  στους συλλόγους και ουσιαστικό ρόλο στη σχολική ζωή. 

  Για πρώτη φορά συγκροτείται ένα σώμα διαφορετικό από το Σύλλογο Διδασκόντων από το οποίο αποκλείονται οι συνάδελφοι αναπληρωτές. Πρόκειται για επιλογή ακριβώς στον αντίποδα του εκδημοκρατισμού! Η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση που από μόνη της αποτελεί λόγο αποχής από αυτή την αθλιότητα,  δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος και η κυβέρνηση το ρόλο των συναδέλφων αναπληρωτών:  ως εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας με μειωμένα δικαιώματα, ως αναλώσιμο προσωπικό, που έχει την «υποχρέωση» να μεταφέρεται κάθε χρόνο από σχολείο σε σχολείο, και που ταυτόχρονα ακριβώς εξαιτίας αυτής της εργασιακής του σχέσης δεν έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του! Το υπουργείο Παιδείας τους αφαιρεί ακόμα και το δικαίωμα λόγου από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εξαιρούνται έτσι οι ελαστικά εργαζόμενοι (αναπληρωτές, ΑΜΩ) στα πλαίσια του συνολικού αποκλεισμού των συμβασιούχων σε όλο το δημόσιο τομέα.
Ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκε να γίνει η επιλογή των διευθυντών είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το ρόλο που καλούνται να έχουν: του διευθυντή - «μάνατζερ» της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα υλοποιεί  τις κατευθύνσεις των συντηρητικών αναδιαρθρώσεων της εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και θα κληθεί να παίξει καθοριστικό-αυταρχικό ρόλο στην προώθηση της «αυτονομίας» και της «αυτοαξιολόγησής» της, αφού θα ελέγχει και θα ελέγχεται για την υλοποίηση των «στόχων» του σχολείου, μέσα σε ένα πλαίσιο αιματηρής δημοσιονομικής πολιτικής, αδιοριστίας και ελαστικής εργασίας. Η πολιτική της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ είναι που καθορίζει τελικά το χαρακτήρα του σχολείου άρα και το ρόλο των διευθυντών και κατ’ επέκταση όλων μας αν δεν συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στις ολιγαρχικές επιλογές. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η επιβαλλόμενη αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα χάρη στους δικούς μας αγώνες.
        Καλούμε τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν στην παραπάνω  διαδικασία, με συνείδηση της δημοκρατικής και προσωπικής μας ευθύνης για τις επόμενες γενιές, τόσο συλλογικά όσο και προσωπικά ο καθένας και η καθεμιά μας. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξει το δρόμο για την προωθούμενη αξιολόγηση μέσω της επιλογής των διευθυντών. 
        Καλούμε τους συναδέλφους να μην πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων που καλούνται να πουν γνώμη για την επιλογή των Διευθυντών, να μην συντάξουν πρακτικά, να μην συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, να μην “αξιολογήσουν”, στο πλαίσιο της «απεργίας - αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.
        Καλούμε τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου να μη καταλήξουν τέτοιου είδους “αξιολογητές”. Να απέχουν από κάθε διαδικασία επιλογής και κρίσης Διευθυντών των σχολείων στις επικείμενες συνεδριάσεις των “διευρυμένων” ΠΥΣΔΕ.
        Καλούμε και την ΟΛΜΕ, όπως έκανε η ΑΔΕΔΥ και η ΔΟΕ, να πάρει άμεσα απόφαση “αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης” και συνδικαλιστικής κάλυψης των σωματείων και των συναδέλφων.
        Αποστέλλουμε σχέδιο πρακτικού / δήλωσης για μη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών.
        Καλούμε του συναδέλφους να δυναμώσουν τον αγώνα απέναντι στη αντιλαϊκή πολιτική. Απέναντι στο νέο Μνημόνιο που σαρώνει και την Παιδεία για την οποία διαδραματίζουμε τον βασικότερο μάχιμο ρόλο και θα λογοδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δ’ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Σχέδιο πρακτικού / δήλωσης για μη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Δ’ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΔΗΛΩΣΗΣ


ΔΗλωση των μόνιμων εκπαιδευτικών του……
για μη συμμετοχή στηN διαδικασία αξιολόγησης ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του….  με θέμα τη «διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας», οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του……., δηλώνουμε  ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία αξιολόγησης, για τους εξής λόγους:
·         Με τον καινούριο νόμο (4473/17) επαναφέρεται  το παλιό, διαβλητό, αποτυχημένο και καταδικασμένο από τον κλάδο μοντέλο επιλογής διευθυντών. Η συμμετοχή των συναδέλφων είναι μόνο κατ’  επίφαση, άνευ ουσίας και προσχηματική καθώς απαξιώνεται πλήρως, αφού δεν μοριοδοτείται.  Η λεγόμενη «έκφραση γνώμης» δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να αγνοηθεί πλήρως. Ουσιαστικά η συνέντευξη, με τον υποκειμενικό και αμφισβητούμενο χαρακτήρα της  και η επιλογή από διευρυμένο  -με τον διορισμό (χωρίς κριτήρια) 2 νέων μελών -συμβούλιο επιλογής  παίζουν το καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των διευθυντών.
·         Αποκλείεται η συμμετοχή των συναδέλφων μας αναπληρωτών-ωρομισθίων και έτσι το σώμα των «μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών» που καλείται να γνωμοδοτήσει»  είναι πρωτοφανές, νομικά έωλο, καθώς δεν ταυτίζεται με τον σύλλογο διδασκόντων, αφού αποκλείονται μέλη του και  ο πρόεδρος του διορίζεται από την διεύθυνση.
·          Το κυριότερο : Η όλη  διαδικασία περί «έκφρασης γνώμης» με την προκαθορισμένη  από το ΙΕΠ «φόρμα αποτίμησης» μετατρέπεται σε αξιολόγηση όπως προβλέπεται από τους Ν 4369/16 αλλά  και τους παλιότερους 3848/10 και το ΠΔ 152/13.
Είναι φανερό πως με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών» εισάγεται η διαδικασία της αξιολόγησης και επιδιώκεται η  νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης καθώς και της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και  αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.
 Είμαστε αντίθετοι στο να καταστούμε αξιολογητές των υποψήφιων διευθυντών, στα πλαίσια μιας αντιδραστικής, αντιπαιδαγωγικής αξιολόγησης και γι’ αυτό απέχουμε από την διαδικασία αξιολόγησης τους.

Δηλώνουμε, ότι απέχουμε από την σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα αποτίμησης), υλοποιώντας την «απεργία- αποχή» από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που κήρυξε από 17/2/2017 η ΑΔΕΔΥ σε όλο το δημόσιο τομέα.    

(Υπογραμμίζεται, ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).
                      (Επιπροσθέτως, το όργανο, στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν υφίστανται για το λόγο αυτό κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως. )

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του……

23/5/17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Aρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσ/νίκης

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκη
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
Αγωνιστικών Παρεμβάσεων - Αλληλεγγύης - Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Κίνησης - Συνεργαζόμενοι
                                                                                              22-5-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

     Στις 15-5-2017 συνεδρίασε το ΠΥΣΔΕ και αποφάσισε, με την μειοψηφία των αιρετών, να εκδώσει προγραμματισμό εργασιών του ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την προδήλως παράνομη εγκύκλιο του Υπουργείου αρ.πρωτ.79303/Ε1/12-05-2017, η οποία ορίζει ότι οι διαδικασίες οργανικών τοποθετήσεων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-5-2017, παρότι στο Π.Δ. 50/96 προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις αιτήσεις-δηλώσεις των συναδέλφων οι οποίες δεν τηρούνται στον υπάρχοντα προγραμματισμό εργασιών ( π.χ. 3 μέρες για δήλωση υπεραριθμίας, 10 μέρες για τη δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων κ.τ.λ. ).
     Επεσήμανα στη Διοίκηση ότι τα ασφυκτικά χρονικά όρια που υπάρχουν στον προγραμματισμό θα δημιουργούσαν προβλήματα στη διαδικασία. Ο έλεγχος των δεδομένων από την υπηρεσία και μεταγενέστερα από το ΠΥΣΔΕ, σε τόσο λίγο χρόνο, είναι αδύνατος και είναι σίγουρο ότι θα προέκυπταν λάθη.

     Στην ίδια συνεδρίαση τα μέλη της Διοίκησης στο ΠΥΣΔΕ,  αποφάσισαν να «τροποποιήσουν» τον Πίνακα Α βάσει του οποίου υπολογίστηκαν τα κενά και τα πλεονάσματα, τα οποία με  απόφαση τους στάλθηκαν στο Υπουργείο στις 24-4-2017, για τις μεταθέσεις. Με πρόταση της διορισμένης ως τακτικού μέλους στο ΠΥΣΔΕ, άρχισαν να εφαρμόζουν τον κόφτη στα τμήματα των σχολικών μονάδων. Έκοψαν τμήματα που λόγω των διαστάσεων των αιθουσών των σχολικών μονάδων  λειτουργούν με μικρότερο αριθμό, βάσει νόμου ( 1,5 τ.μ. ανά μαθητή),. από τα προβλεπόμενα όρια. Έκοψαν τμήματα ξένης γλώσσας. Έκοψαν από εδώ έκοψαν από κεί και όπως φαίνεται τα κατάφεραν.
Τουλάχιστον τριάντα τμήματα λιγότερα από τον υπολογισμό που έκανα..

     Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 19-5-2017 κυρώθηκε από τα μέλη της Διοίκησης ο Πίνακας Κενών και Πλεονασμάτων, που μας κοινοποιήθηκε  κατά την ώρα της συνεδρίασης, τον οποίο καταψήφισα με βάση τη δήλωση μου που παραθέτω στο τέλος του κειμένου.
     Τα αποτελέσματα της εφαρμογής, από τα πρόθυμα μέλη της Διοίκησης, της  αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και  όλων των προηγούμενων συστημικών Κυβερνήσεων φαίνονται στους πίνακες που εκδόθηκαν.
Π.χ. στον κλάδο ΠΕ02 ( φιλόλογοι ) τα κενά πέρυσι ήταν 17 και φέτος είναι μόνο 6  ενώ οι υπεραρθμίες στον κλάδο εκτοξεύτηκαν. Από 29 που ήταν πέρυσι έφτασαν στις 49.

Επίσης διαπίστωσα ότι στους πίνακες κενών και πλεονασμάτων υπάρχουν σοβαρά λάθη που πρέπει να διορθωθούν και τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν.
Π.χ.
Στο 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχουν δοθεί 3 κενά στον κλάδο ΠΕ12.05 ( Ηλεκτρολόγοι ) ενώ δόθηκε 1 πλεόνασμα  στον κλάδο ΠΕ17.03,07 ( Ηλεκτρολόγοι ). Και οι δύο κλάδοι έχουν κοινά μαθήματα Α΄ ανάθεσης
Στο 12 ΕΠΑΛ στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ14.01,02,03,06 υπάρχει πλεόνασμα που δεν υπήρχε στους Πίνακες Α στις 24-4-2017
Τα πλεονάσματα σε κάποια ΕΠΑΛ δεν βγήκαν με βάσει την αρχαιότητα αλλά διαμοιράστηκαν οι ώρες  κοινής Α΄ Ανάθεσης στους κλάδους.

    Θεωρώ ότι η ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης πρέπει να διοργανώσουν παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης για να απαιτήσουμε, να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του κλάδου, να δοθεί παράταση στη διαδικασία δήλωσης υπεραριθμίας και να τροποποιηθεί βάσει του Π.Δ. 50/96 ο προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ.


ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ Υ.Σ.

Ο αιρετός εκπρόσωπος Μανώλης Αρίδας στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης  δηλώνω ότι :
     Η διαδικασία με την οποία καλούμαστε σαν Υπηρεσιακό Συμβούλιο να υπολογίσουμε κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού έτσι ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις στην περιοχή μέχρι τις 30/5, βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου, είναι προδήλως παράνομη
     Η απόφαση που πήρε το ΠΥΣΔΕ για τροποποίηση των Πινάκων Α μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή με την μειοψηφία των αιρετών είναι επιεικώς απαράδεκτη.
     Δύο χρόνια τώρα όλοι οι νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των κενών, στη δημιουργία νέων “δεξαμενών” πλεοναζόντων εκπαιδευτικών. Η εξοικονόμηση και ο “εξορθολογισμός” στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού  με την κατάργηση του 3ωρου των υπεύθυνων εργαστηρίων, μείωση ειδικοτήτων και τομέων στη ΤΕΕ, οι εγκύκλιοι για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων γενικής παιδείας, , τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, τμημάτων με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/ΕΑΕ καθώς και οι κατευθύνσεις και Ο.Π. στα ΓΕΛ, ο ενδιάμεσος χαρακτηρισμός παρακολουθούντων των ΕΠΑΛ, οι εγκύκλιοι για τα ξενόγλωσσα τμήματα, η αλλαγή ωρολογίων προγραμμάτων, οι αλλαγές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) θα αποτυπωθούν στον υπολογισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων.Οι νέοι εγκύκλιοι μαζί με τα μνημονιακά μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ με την αύξηση του ωραρίου, το στοίβαγμα των μαθητών σε τμήματα 27 θα εκτινάξουν τις δεξαμενές των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
     Ο αντι-ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου εγκλωβίζει χιλιάδες εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι συνταξιοδοτήσεις και με πρόσχημα την αποχώρηση 31/8 από την υπηρεσία των αιτούντων συνταξιοδότηση δε δίνονται ως οργανικά κενά ακόμη και αυτών των λίγων αιτήσεων, παρά μόνο  όσων λήγει αυτοδίκαια η θητεία τους.
     Το Υπουργείο, ενώ προσχηματικά επικαλείται τον έγκαιρο προγραμματισμό των τοποθετήσεων  στην πραγματικότητα στοχεύει, να οδηγήσει στην εργασιακή ανασφάλεια το νέο στρατό των οργανικά υπεράριθμων, να απομακρύνει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα απόκτησης οργανικής στους χιλιάδες συναδέλφους που παραμένουν για χρόνια στο απαράδεκτο καθεστώς εκβιασμού της διάθεσης ΠΥΣΔΕ. Προετοιμάζει τον κόφτη για νέες απολύσεις αναπληρωτών τη νέα σχολική χρονιά.
     Γίνεται πια οφθαλμοφανές, πως η κυβέρνηση-Ε.Ε-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ-ΣΕΒ αντιμετωπίζουν τη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση σαν “βαρίδι” που πρέπει να αποτινάξουν. Γι αυτό θέλουν να την κοντύνουν, να τη συρρικνώσουν, να τη φτωχύνουν ακόμα περισσότερο, να συνθλίψουν τη εργασία των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

     Με βάση τα παραπάνω αρνούμαι να επικυρώσω και να νομιμοποιήσω με την υπογραφή μου τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων και την όλη διαδικασία οργανικών  τοποθετήσεων που θα ακολουθήσει.

9/5/17

Αποτελέσματα εκλογών Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για το 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ


18o Συνέδριο ΟΛΜΕ
ΕΛΜΕ 2016-17

Ψήφοι
Αντιπρ.
Ψήφοι
Έδρες
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
796

831

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ
61

61

ΕΓΚΥΡΑ
735

770

ΑΡΚ – ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
238
3
255
2
ΔΑΚΕ
220
3
221
2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ)
149
2
143
1
ΣΥΝ.Ε.Κ
83

92
1
Π.Ε.Κ.
45

59
1